Opłata targowa

1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Bukowiec.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 12,00 zł.

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

4. Opłatę targową należy wnosić do kasy Urzędu Gminy Bukowiec lub do rąk inkasenta.

5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów):
1) Pana Jana Hetmana
2) Pana Krzysztofa Gadomskiego;
3) Pana Marka Kantak;
4) Panią Paulinę Wojtalewicz;
5) Pana Zbigniewa Kruczyńskiego;
6) Pana Jacka Zbilskiego;
7) Panią Mariolę Lubańską;
8) Pana Henryka Redzimskiego;
9) Panią Jolantę Szopińską;
10) Pana Krzysztofa Jackowskiego;
11) Panią Sylwię Małgorzewicz;
12) Pana Sławomira Wysockiego;
13) Panią Dorotę Zięba,
– z ograniczeniem prawa poboru do sołectwa, w którym wykonują mandat sołtysa.

6. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania z zainkasowanej kwoty, za okresy miesięczne w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Bukowiec lub do kasy Urzędu Gminy w Bukowcu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>