Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 17/21
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 79/17 z 2 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec, zmienione zarządzeniami nr 97/17 z 24 listopada 2017r. i 27/18 z 25 maja 2018r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>