Strategia rozwoju

Strategia rozwoju gminy Bukowiec  została zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr X/68/15 z dnia 14 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/68/15
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 14 września 2015

w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Strategię rozwoju gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

Strategia rozwoju gminy Bukowiec jest dokumentem planistycznym, określa m. in. kierunki rozwoju. Dokument powstał we współpracy z wieloma środowiskami, był konsultowany z przedstawicielami Rady Gminy, Rady Powiatu, przedstawicielami największych zakładów pracy, sołtysami, przedstawicielami szkół i przychodni, policji, straży pożarnej, stowarzyszeń oraz parafii.
Zatwierdzona przez Radę Gminy strategia stanowi kierunkowo – wytyczną do realizacji celów i zadań przez Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>