Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2021 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy

GMINA BUKOWIEC

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2021 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy”.

Wartość dostawy poniżej kwoty 30 000 euro.

Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.bukowiec.pl – zakładka zamówienia publiczne oraz w siedzibie zamawiającego pok.6.

Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Grzegorz Gwizdała tel. 0-523309319 w godz. 7:30-15:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 2.

Termin składania ofert upływa dnia 23 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Bukowiec
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 16.12.2020
  • Data składania ofert 23.12.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 23.12.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian