Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Sporządzenie testamentu przez Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »