Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy Referat Administracji Szczegóły
Konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Referat Administracji Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej Referat Administracji Szczegóły
Odroczenie terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Referat Finansów i Rachunkowości Szczegóły
Uznanie żołnierza za pozostającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Referat Administracji Szczegóły
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Podatek od środków transportowych Referat Finansów i Rachunkowości Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości Referat Finansów i Rachunkowości Szczegóły
« 1 2 3 7 8 9 10 11 »