Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zmiana imienia lub nazwiska Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zasiłek rodzinny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
Uznanie dziecka Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zasiłek pielęgnacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
Zasiłek celowy specjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 9 10 11 »