Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem Referat Administracji Szczegóły
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem drogowym Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Referat Administracji Szczegóły
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Referat Rolnictwa i Budownictwa Szczegóły
Udostępnienie informacji publicznej Referat Administracji Szczegóły
« 1 2 3 6 7 8 9 10 11 »