Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.03.2019 Inne dokumenty Projekt MPZP Szczegóły
07.05.2019 Inne dokumenty Opinia RDOŚ do MPZP Szczegóły
21.01.2019 Inne dokumenty RDOŚ - znak WOO.411.4.2019.KB z dnia 5 lutego 2019 r.; PPiS w Świeciu - znak N.NZ - 4200-2/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. Szczegóły
09.01.2019 Inne dokumenty Wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy z dnia 9 stycznia 2019 r. znak RRiB.7321.1.2019.BM Szczegóły
25.03.2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza Szczegóły
25.03.2019 analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Ekofizjografia Szczegóły
05.08.2015 Decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Bukowiec stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" Szczegóły
10.07.2015 Postanowienie Postanowienie, w którym Wójt Gminy Bukowiec stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk". Szczegóły
07.07.2015 Postanowienie Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" nie istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
27.04.2015 Inne dokumenty Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły
« 1 2 »