Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.06.2021 17.06.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branica Szczegóły
17.05.2021 01.06.2021 Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu Szczegóły
16.04.2021 05.05.2021 Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica Szczegóły
15.04.2021 05.05.2021 Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu Szczegóły
16.12.2020 23.12.2020 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2021 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy Szczegóły
12.11.2020 27.11.2020 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
27.10.2020 27.11.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Bukowiec Szczegóły
30.09.2020 09.10.2020 Przetarg nieograniczony na: 1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, 2) Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Szczegóły
21.09.2020 06.10.2020 Budowa przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem Szczegóły
16.09.2020 15.10.2020 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »