Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.10.2021 19.11.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec Szczegóły
20.08.2021 31.08.2021 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r. Szczegóły
30.06.2021 15.07.2021 Budowa drogi gminnej nr 030940 C w miejscowości Gawroniec Szczegóły
21.06.2021 25.06.2021 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. Szczegóły
02.06.2021 17.06.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branica Szczegóły
17.05.2021 01.06.2021 Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu Szczegóły
16.04.2021 05.05.2021 Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica Szczegóły
15.04.2021 05.05.2021 Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu Szczegóły
16.12.2020 23.12.2020 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2021 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy Szczegóły
12.11.2020 27.11.2020 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »