Wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych obiektów budowlanych

  • Wydział Zakład Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia Po przeprowadzeniu postępowania i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień.
  • Osoba kontaktowa Marcin Szczepański - p.o. Kierownika ZGK
  • Miejsce załatwienia Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 14
  • Telefon kontaktowy 52-33-09-328
  • Miejsce odbioru Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 14
  • Wymagane dokumenty • Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z inwentaryzacją urządzeń podziemnych: wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych (linie telefoniczne,
   światłowodowe)
   • Wniosek wydanie warunków
  • Opłaty Bez opłat.
  • Tryb odwoławczy Brak odwołania.
  • Uwagi

   § 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku

  • Podstawa prawna

   Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian