Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie, po złożeniu druku meldunkowego.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty - Wypełniony druk: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" dla każdej
   wymeldowującej się osoby osobny druk;
   - Dowód osobisty.
  • Opłaty Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   – Wymeldowania należy dokonać osobiście.
   – Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. Nr 1382 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian