Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie, po złożeniu druku meldunkowego.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oddzielny dla każdej osoby oraz:
   - dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia). Przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
   Prawomocne postanowienie Sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni i mają różne miejsca pobytu stałego).
  • Opłaty Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian