Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   - Dowód osobisty albo paszport.
   - Wypełniony formularz;
   W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :
   - Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;
   - Dowód osobisty albo paszport;
  • Opłaty Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
   Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać osobiście najpóźniej w dniu opuszczenia
   dotychczasowego miejsca pobytu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. Nr 1382 ze. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian