Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

  • Wydział Referat Rolnictwa i Budownictwa
  • Termin załatwienia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ gminy dokonuje oględzin drzewa. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  • Osoba kontaktowa Emilia Szczepańska, Tomasz Ziółkowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 25
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  • Opłaty Zgodnie z art. 84-87 ustawy o ochronie przyrody
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowiec w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Wyjątki od uzyskania zezwolenia art. 83 f.

  • Podstawa prawna

   Art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz 55 z późn. zm.).

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian