Zgłoszenie zgonu

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Niezwłocznie.
  • Osoba kontaktowa Anna Pieczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Bukowiec, ul. Doktora Floriana Ceynowy 14, 86-122 Gmina Bukowiec, pon-pt od 7:30 do 15:30 tel. 52 33 093 10, fax. 52 33 093 12
  • Telefon kontaktowy 52 33 093 29
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty:
   • Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
   • Dowód osobisty osoby zmarłej.
   • Książeczka wojskowa zmarłej osoby jeśli podlegała wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu /m.in. mężczyźni do ukończenia 50 roku życia/.
   • Do wglądu:
   - dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,
   - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
  • Opłaty Nie pobiera się.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Bukowcu przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   • Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego
   • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
   – małżonek lub dzieci zmarłego,
   – najbliżsi krewni lub powinowaci,
   – osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
   – osoby, które były obecne przy zgonie,
   – administrator domu, w którym nastąpił zgon.
   • Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
   • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian